پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام قدیم سیستان

1 پاسخ 1

سنگستان ، نیمروز


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نام قدیم سیستان) (نام قدیمی سیستان) (نام قديم سيستان) (نام قدیم سیستان ) (سیستان قدیم) (نام قدیم سیستان چیست) (نام قدیمی سیستان) (نام قدیمی سیستان چیست) (نام قديمي سيستان) (نام قدیم سیستان) (نام سیستان قدیم) (نام قدیم سیستان در جدول) () (نام قدیمی سیستان ) (نام قدیمیه سیستان) (نامقدیم سیستان) (سيستان قديم) (نام قديمى سيستان) (نام قدبمی سیستان) (نام سابق سیستان) ( نام قدیم سیستان) (نام قدیمی سیتان) (نام قدیمی سیستان چیست؟) (نام قدیمی سیستان در جدول) (مخترع رادیو)