پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


گیاه بامبو بصورت تک شاخه وجود دارد که معمولا برای نگهداری در خانه ها چندین شاخه خریداری می شود و در یک گلدان شیشه ای استوانه ای که فقط حاوی آب می باشد نگهداری می شود. نظراتی وجود دارد که درصورت نگهداری به تعدد زوج این گیاه رشد خوبی نخواهد داشت و یا خشک خواهد شد. آیا این نظریه درست است و چرا ؟

1 پاسخ 1

در فنگ شویی می‌گویند که بامبو شانس می‌آورد، اماباید تعداد آن فرد باشد!

تعداد ساقه های گیاه بامبو نیز در فنگ شویی سیار مهم است و هر تعداد ساقه معنای متفاوتی دارد:

• ۳ برای خوشبختی
• ۵ برای سلامتی

۹ نیز که عددی خوش یمن محسوب شده و عددی برای خوشبختی و شانس در همه امور زندگی است

 

نگهداری آن ساذه است و گیاه مقاوم و صبوری است هر دو هفته آب آن را عوض نمایید بهتر است از آب معدنی استفاده شود و قطره تقویتی بامبو هم در بازار وجود دارد که میتوانید به آب آن اضافه نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(راز تعداد گل بامبو) ()