پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نوعی جامه پشمین که از پشم شتر می بافند

1 پاسخ 1

اشترابه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جامه پشمین) (پشم شتر)