پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


راهی که به پشت بام برود، پلکان

1 پاسخ 1

بامره


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده