پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جای افروختن آتش

1 پاسخ 1

کوره


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جای افروختن آتش) (جای افروختن اتش) (جای افروختن اتش کجاست؟) (جای افروختن اتش در جدول) (جای افروختن آتش ) (جاي افروختن آتش) (جاي افروختن اتش) () (مترادف جای افروختن آتش) (جای افروختن آتش در جدول) (شعله آتش در جدول) (شعله اتش) (شعله آتش)