پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نوعی پشه بیماری زا

1 پاسخ 1

مالاریا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پشه پرسشکده) (پشه مالاریا پرسشکده) (پرسشکده پشه)