پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نوعی شیرینی که با شیره شکر درست میشود

1 پاسخ 1

آبنبات ، نقل


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نوعی شیرینی که با شیره شکر درست میشود) (شیرینی با شیره شکر) (نوعی شیرینی با شیره شکر) (نوعی از شیرینی که با شیره شکر درست میکنند) (نوعی شیرینی که باشیره شکردرست میشود) (شیرینی شیره شکر) (نام شیرینی که با شیره وشکر درست میشود) (نوعی شیرینی که با شیره شکر درست می شود) (نوعی از شیرینی که با شیره شکر درست میشود) () (نوعی شیرینی)