پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


رقیق کننده رنگ

1 پاسخ 1

تینر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(رقیق کننده رنگ) (رقیق کننده رنگ در جدول) ()