پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نخستین صدراعظم جمهوری فدرال آلمان

1 پاسخ 1

ادنایر،ادناور


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نخستین صدراعظم آلمان) (نخستین صدراعظم جمهوری فدرال آلمان) (نخستین صدر اعظم آلمان) (نخستین صدر اعظم المان) () (نخستین صدراعظم المان) (اولین صدراعظم آلمان)