پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بودجه سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بودجه سفلی 452798 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بودجه سفلی باید ابتدا 0452798 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بودجه سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452798123456 را وارد نمایید. شهرستان بودجه سفلی از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده