پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آب ویرانگر

1 پاسخ 1

سیلاب


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آب ویرانگر چیست) (اب ویرانگر) (آب ویرانگر) (اب ویرانگر چیست) (آب ویرانگر چیست؟) (اب ویرانگرچیست) (آب ویرانگرچیست؟) (آب ویرانگرچیست) (اب ویران گر چیست) (اب ویرانگر چیست؟) (آب ويرانگر) () (اب ويرانگر چيست) (اب ویرانگر ) (اب ویرانگر چیست ) (معنی آب ویرانگر) (آب ویرانگر چیست؟ ) (اب ویرانگر چیست) (آب ويرانگرچيست)