پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بازیگر فیلم :آواز قو (۱۳۷۹)

1 پاسخ 1

جمشید اسماعیل‌خانی (زاده ۱۳۲۹ - درگذشته ۱۳۸۱) بازیگر تآتر، سینما، تلویزیون ایرانی.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بازیگر فیلم آواز قو) (بازیگر فیلم اواز قو) (بازیگران فیلم آواز قو) (بازیگر اواز قو) (بازیگران آواز قو) (بازیگرفیلم اوازقو) (بازیگرفیلم آوازقو) (بازیگر آواز قو) () (بازیگر فیلم اوازقو) (بازیگر آواز قو) (بازیگران اواز قو) (بازیگر فیلم آواز قو )