پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مترجم اثر :مشت آهنین، لنی برنر،

1 پاسخ 1

حسین ابوترابیان (۱۳۲۰ در تهران - ۳ اسفند ۱۳۸۱ در تهران) مترجم اهل ایران است. ظاهرا نام او گاهی به اشتباه «حسن» نوشته شده‌است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده