پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آلمای علیا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آلمای علیا 452596 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آلمای علیا باید ابتدا 0452596 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آلمای علیا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452596123456 را وارد نمایید. شهرستان آلمای علیا از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده