پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


از دیدنی ها در رژه ارتش

1 پاسخ 1

سان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دیدنی در ارتش در جدول) (دیدنی در ارتش) (دیدنی در ارتش پرسشکده)