پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


عاملی که در فیلم های سینمایی اکشن موجب جذابیت و هیجان بیشتر فیلم می گردد

1 پاسخ 1

کوشش های بدلکاران
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده