پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


خانه ای ساخته شده از چوب و علف

1 پاسخ 1

وردوک


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده