پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


برج چهارم از برج های فلکی

1 پاسخ 1

سرطان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(برج چهارم فلكي)