پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


برج اول از برج های فلکی

1 پاسخ 1

حمل


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(برج اول فلکی) (برج های فلکی) () (برجهای فلکی)