پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


برج سوم از بروج فلکی

1 پاسخ 1

جوزا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(برج سوم فلکی) (برج سوم فلكي) (نام برج سوم فلکی) (برج سوم فلکی ) () (برج فلکی سوم) (برج چهارم فلکی) (برجهای فلکی)