پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ایا رقص زن در بین زنان در حالی که بگویم چه قشنگ میرقصد حرام است ؟وهمچنین رفتن به مراسم عروسی نزدیکان در حالی که احتمال وقوع حرام در ان است به طوری که برشما تاثیر ننهد حرام است ورفتن در حالی است که اگر نروی کدورت به وجود میاید از جمله از طرف پدر؟

1 پاسخ 1

رقصیدن: تنها رقص زن براى شوهرش جایز است و بقیّه اشکال دارد.
مکارم شیرازی
سوال: حضور در مجالس عروسی که در آن ساز و طبل و رقص و خوانندگی می باشد به اسم اینکه با یکدیگر خویش هستیم و مجبوریم جایز است یانه.
جواب: در مجلس لهو و لعب شرکت کردن و بودن حرام است و خویشاوندی مجوز آن نیست.

امام، اراکی، خامنه ای و گلپایگانی: استفتاء.
فاضل: جامع المسایل، ج 1، با استفاده از سوال 990.

بهجت: اگر ترک لهو منحصر بر ترک مجلس است، ماندن جایز نیست. استفتاء.من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()