پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام من پدرم  2خانه دارد که یکی را خودمان در ان زندگی میکنیم ویکی را رهن داده ایم والان حدود 3ماه است با مشارکت خواهرم در حال ساخت 3واحد هستند وپول این ساخت از تمام پس انداز وحقوق وهمچنین قرض است واین در حالیه که پدرم 1دانشجو و4محصل دارد وهمچنین حقوق ماهانه او حدود 1و500 وقسط ماهانه اش تقریبا 1و200میشود حال با این وجود ایا به این خانه ها خمس تعلق میگیرد ودیگر اینکه به قیمت اصلی هر خانه تعلق میگیرد یا به منافع حاصل از ان واین منافع چه چیزهایی هستند؟


1 پاسخ 1

سوالات شرعی را باید از مرجع تقلیدتان بپرسید و گرنه ممکن است پاسخ فردی باعث گمراهی شما شود.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()