پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

ممدّ


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(یاری کننده) (یاری کننده پرسشکده) (یاری کننده در جدول) () (یاری کننده در پرسشکده) (یاری) (ملامت کننده)