پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

دانگ


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(یک ششم چیزی) (یک ششم) (يك ششم چيزي) (یک ششم در جدول) (یک ششم چیزی ) (یک ششم پرسشکده) (يك ششم) () (یک ششم )