پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

دانگ
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(یک ششم چیزی) (یک ششم) (يك ششم چيزي) (یک ششم در جدول) () (یک ششم )