پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

ماسک


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نقاب در جدول) (روبند و نقاب در جدول) (نقاب و روبند) (ماسک) (نقاب پرسشکده) (نقاب)