پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت ایتالیا چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور ایتالیا (Italy) طبق آمار 58877000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جمعیت ایتالیا) (تعداد جمغیت ایتالیا) (جمعيت ايتاليا) (جمعیت کشور ایتالیا) (جمعیت ایتالیا چند نفر است؟) (جمعیت ایتالیا چقدر است) () (جمعیت ایتالیا ) (جمعیت کشورایتالیا) (تعداد جمعیت ایتالیا) (جمعیت ایتالیا چند نفر است) (جمعیت در ایتالیا) (ایتالیا جمعیت) (مساحت ایتالیا) (جمعتایتالیا) (جمعیت ایتایا) (جمعیت کشور فرانسه) (جمعيت كشور آلمان) (مساحت کشور ایتالیا)