پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

کی مونو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(لباس سنتی زنان ژاپنی) () (لباس سنتی زنان ژاپن) (لباس زنان ژاپنی)