پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان توپراق قلعه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان توپراق قلعه 441358 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان توپراق قلعه باید ابتدا 0441358 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در توپراق قلعه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0441358123456 را وارد نمایید. شهرستان توپراق قلعه از توابع استان آذربایجان غربی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(توپراق قلعه) ()