پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کهنگ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کهنگ 641252 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کهنگ باید ابتدا 0641252 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کهنگ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0641252123456 را وارد نمایید. شهرستان کهنگ از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کهنگ)