پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


2 پاسخ 2

تمبر
تمر نه تمبر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوغات گجرات) (سوغات گجرات در جدول) (سوغات گجرات چيست) (سوغات گجرات جدول) (سوغات کجرات) (سوغات گچرات) (سوغات گجرات چیست) (سوغات گجرات ) (نام سوغات گجرات) (سوغات گجرات) (سوغات كجرات) (گجرات) (سوقات گجرات) (سوغات گجرات چیست؟) (سوعات گجرات) (سوغاتی از گجرات) (سوغاتی گجرات) (سوغات گجرات؟) (سوغات گرجات) (سوغات گجرات پرسشکده) (شیرینی سو قات کر ما نشاه چیست) (سوغات گجران) ()