پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فالح چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فالح 692569 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فالح باید ابتدا 0692569 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فالح زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0692569123456 را وارد نمایید. شهرستان فالح از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()