پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان عرب حسن چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان عرب حسن 6126217 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان عرب حسن باید ابتدا 06126217 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در عرب حسن زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 06126217123456 را وارد نمایید. شهرستان عرب حسن از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده