پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


2 پاسخ 2

لنا،ولگا
رود نِوا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(رودی در روسیه) (رودی درروسیه) (نام رودی در روسیه) (رودي در روسيه) (از رودهای روسیه) (رودی در روسیه ) (رودی در روسیه در جدول) (رودهای روسیه) (رودى در روسيه) (رود روسیه) (رودی در روسیه چهار حرفی) (ازرودهای روسیه) (نام رودهای روسیه) (رودی در روسیه) (نام رود روسیه) (نام رودی درروسیه) (از رود های روسیه) (رودي درروسيه) (رودی درروسیه ) (رودی در روسبه) (رود روسیه در جدول) (رودی در روسیه؟) (رود های روسیه) () (اسامی رودهای روسیه) (نام رودي در روسيه) (رودی درروسیه) (رود روسيه) (رودی در سیبری) (اسم رودی در روسیه)