پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


2 پاسخ 2

شولا
ردا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خرقه درویشی) (خرقه درویش) (نام خرقه درویشی) (خرقه درويشي) (مترادف خرقه درويشي) (خرقه درویشان) (خرقه درویشی ) (خرفه درویشی) (خرقه درویشی جدول) (خرقه درویشی) (مترادف خرقه درویشی) (خرقه درویشی؟) () (خرقه درويش) (نام خرقه درویش) (نام پایتخت سنگال)