پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دریسیه سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دریسیه سفلی 632354 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دریسیه سفلی باید ابتدا 0632354 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دریسیه سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0632354123456 را وارد نمایید. شهرستان دریسیه سفلی از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده