پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پسکره چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پسکره 692482 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پسکره باید ابتدا 0692482 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پسکره زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0692482123456 را وارد نمایید. شهرستان پسکره از توابع استان خوزستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده