پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور چاد چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت چاد (Chad) نجانما (Ndjamena) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت چاد) (مرکز چاد) (پايتخت چاد) (پایتخت کشور چاد) (مرکز کشور چاد) (مرکزچاد) (نام پایتخت چاد) (چاد) (پايتخت كشور چاد) (پایتخت کشورچاد) (کشور چاد) (پایتخت چاد ) (مرکز چاد کجاست) (بايتخت جاد) (مركز چاد) (پایتخت چاد کجاست؟) () (مركز كشور چاد) (پایتخت جاد) (پایتخت+چاد) (کشورچاد) (مرکز کشورچاد) (مرکزکشورچاد) (پایتخت چاد) (نام پایتخت کشور چاد) (پایتخت چاد کجاست) (مرکز+چاد) (نام مرکز کشور چاد) (بايتخت كشور جاد) (پاتخت چاد) (مركز كشور جاد) (مرکزچاد) (پایتختچاد) (كشور چاد) (پایتخت چاد چه نام دارد) (پايتخت چاد) (پایتخت کشور چاد؟)