پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


از بناهای به جا مانده از دوران قاجار در تهران

1 پاسخ 1

سَر دَر باغِ ملّی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده