پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شماره اس ام اس سامانه پیامکی دارویی چیست؟

1 پاسخ 1

یک پیامک بدون متن به 201490 ارسال کنید. پس از آن پیامکی حاوی دستورالعمل های لازم پیرامون نحوه ارسال نام دارو برای آنها فرستاده می شود.

این سامانه پس از جستجو در فهرست داروهای موجود در هر یک از داروخانه ها، فهرست دو داروخانه که نزدیک ترین فاصله را با فرد دارند، در اختیار وی قرار می دهد، تا بتواند با مراجعه به آنجا داروی خود را دریافت کند. تفاوتی درخصوص داخلی یا خارجی بودن دارو وجود ندارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شماره اس ام اس دارو) ()