پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ابعاد میز پینگ پونگ چقدر است؟

1 پاسخ 1

به صورت مستطیل بوده طول آن ۲/۷۴ متر و عرض آن ۱/۵۲۵ متر می باشد
:D


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ابعاد میز پینگ پنگ) (اندازه میز پینگ پنگ) (ابعاد میز تنیس) (ابعاد میز پینگ پونگ) (اندازه میز تنیس) (ابعاد ميز پينگ پنگ) (مشخصات میز پینگ پنگ) (ابعاد میز پینگ پنگ چقدر است؟) (سایز میز پینگ پنگ) (ابعاد میز تنیس روی میز) (اندازه های میز پینگ پنگ) (ابعاد استاندارد میز پینگ پنگ) (طول و عرض میز پینگ پنگ) (اندازه های میز پینگ پونگ) (خصوصیات میز پینگ پنگ) (ارتفاع میز پینگ پنگ) (اندازه میز پینگ پونگ) (اندازه ی میز پینگ پنگ) (اندازه استاندارد میز پینگ پنگ) (اندازه ميز پينگ پنگ) (ابعادمیزپینگ پنگ) (ابعاد ميز تنيس) (مشخصات میز تنیس) (ابعادمیز پینگ پنگ) (ابعاد تنیس روی میز) (ابعاد ميز پينگ پونگ) (ابعادمیزتنیس) (طول و عرض میز پینگ پونگ) (ابعاد میز تنیس ) (ابعاد میز پینگ پنگ ) (میز پینگ پنگ ابعاد) (ابعاد+میز+پینگ+پنگ) (طول میز پینگ پنگ) (مشخصات ميز پينگ پنگ) (ابعاد میزتنیس) (ابعاد استاندارد میز تنیس) (سایز میز تنیس) (ابعاد زمین پینگ پنگ) (طول وعرض زمین پینگ پنگ) (ابعاد میز پینگ پنگ استاندارد) (سایز میز پینگ پونگ) (اندازه ی میز تنیس) (اندازه میزتنیس) () (ابعاد پینگ پنگ) (اندازه میز پینک پنک) (اندازه استاندارد میز تنیس) (مشخصات میز پینگ پونگ) (اندازه میز تنیس روی میز) (ابعاد میز پینک پنک) (ابعاد ميز تنيس روي ميز) (میزپینگ پنگ) (اندازه ميز تنيس) (اندازه تور پینگ پنگ) (ارتفاع تور میز پینگ پنگ) (ابعاد میز تنیس چقدر است ؟ )