پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


هنگام سرویس در پینگ پونگ توپ چقدر باید به بالا پرتاپ شود؟

1 پاسخ 1

16 سانتی متر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

( سرویس در پینگ پنگ چیست)