پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام من یک خانم فرهنگی هستم 20سال است که ازدواج کرده ام دوفرزند دختر 18 و10 ساله دارم ازابتدای زندگی بنا را بر صداقت گذاشتم چون مخارج زندگی ،ساخت خانه ومسایل دیگر شرایط زندگی را سخت کرده بود حقوقم را در اختیار همسرم قرار دادم البته همسر من فردی بسیار کم حوصله ،بداخلاق وسختگیر است بر سر هر مسئله ای که بر وفق مرادش نباشد جنجالی بر پا می کند وسایل را پرت می کند درها را برهم میکوبد خلاصه اعصابی ازما خرد میکند  فرزند کوچکترم مدتی دچار مشکل شده بود شبها ازخواب میپرید به هم میلرزید دختر بزرگم تیک عصبی پیدا کرده مرتب به موهای سرش ور میرود وانهارا میکند همیشه اتاق وتختش پرازمو است اینها همه از الطافی است که ازاخلاق همسرم شامل حال ما شده است به خود من بسیار سخت میگیرد با خانواده ام مشکل دارد هیچ اختیاری در زندگی ندارم مثلا سه دانگ از خانه به نام من است ولی زیر زمین خانه خالی افتاده است خواهری دارم که تنها زندگی میکند چون خانه اش کوچک بوده مقداری از وسایلش را به خانه همسایه برده است همسایه از خواهرم خواسته وسایلش را ببرد  هرچه ازاو میخواهم که اجازه  بدهد خواهرم وسایلش را به خانه مامنتقل کند عصبانی می شود وجنجال به پا میکند اجازه نمیدهد با خواهر برادرهایم رفت وامد داشته باشم خلاصه زندگی ما به گونه ای است که ماجرئت حرف زدن نداریم  همه اینها را گفتم تا سوالم را مطرح کنم که هروقت به اومی گوییم مقداری از حقوقم را به من بده تا دست خودم باشد تا بتوانم بعضی از نیازهای بچه ها را که او با ان موافقت ندارد خودم بر طرف کنم  با رفتارش اعصاب من وبچه هایم خرد می کندحالا بعد از بیست سال بعضی اوقات 100هزار تومان به من میدهد ولی من خودم گاهی اوقات مقداری پول ازاو مخفیانه بر میدارم ونیازهایی را که او با ان مخالف است را برطرف میکنم متاسفانه ایشان در زمینه خمس هم کوتاهی میکند ونمی پردازد هر وقت به او میگویم بیا مسئله خمس زندگیمان را بررسی کنیم ناراحت میشود ومیگوید خمس به ما تعلق نمیگیرد خودمان هزارتا مشکل داریم حالا باتوجه به اینکه بنده حقوق بگیر هستم ولی حقوقم در دست اوست وباتوجه به توضیحاتی که دادم نمیتوانم ازاوبگیرم واگر بخواهم باید جان واعصاب فرزندانم را روی این قضیه بگذارم وظیفه من در مورد پرداختن خمس چیست؟

2 پاسخ 2

سلام خمس بر عهده شوهر است و از شما ساقط است. برای اطلاع بیشتر به سایت مرجع خود مراجعه کنید
خواهرگلم سلام یقین دارم بامحبت کردن وتامین نیازهای روحی علاوه برنیازهای جسمی همسرمثل تحسین وتمجید به موقع وبجا درحضوردیگران وشناخت روحیه همسرتون می تونیدمردی خشن وعصبی روتاحدزیادی به فردی منطقی وآرام تبدیل کنید.ازحسن وخوبی همسرتون برابچه ها بگین وازدختراتون بخواهیدکه بدون اجباربه پدرشون محبت کنندبرای جزییاتش می تونیدازمشاورحاذق نه هرمشاوری کمک بگیریدضمناخواهرعزیزم بدون خجالت کشیدن ازبچه هابه ظاهر خودتون برسید نگیددیگه ازماگذشته وجلوبچه هازشته .بهترین وجذابترین لباسهاتون رافقطبراهمسرتون بپوشیدعطربزنیدآرایش کنید زیادمغرورنباشیدمدتی فقط وقتتون روبراایشون بذارین وازمسایلی که اعصابشو ناراحت  میکنه حرف نزنین وخلاصه کلام اینکه واقعا عاشقش باشین انشاالله نتیجشوخواهیددیدوبتدریج ایشون هم همسرآرام بخش ودلخواه خواهندشدضمنابرا آرامش خانواده دمنوش گل گاوزبان وسنبل الطیب روبه همراه یه لیموعمانی ونبات درست کنیدونوش جون کنیدخیلی موثره. درپناه خداپیروزباشید


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده