پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام
می خواستم درباره یک مسئله با شما مشورت کنم.
بعد از نماز مغرب ، متوجه شدم روی بازوی سمت چپم لکه خون خشک شده ای است که ممکن است حاصل از جوشی باشد که خون آن خشک شده است.
خوب چون آبی که از روی خون خشک شده می گذرد نجس است ، محاسبات می گفت که حداقل دست چپ و پای چپم که با آن مسح کردم نجس اند. لکه را از بین بردم. طوری که کاملا برطرف شد(کوچک بود) بعد دست و پایم  را شستم و خواستم برای نماز عشا وضو مجدد بگیرم که هنگام وضو یام آمد در وضوی نماز مغرب، با دست راست،دست چپ را شسته ام پس هم دست چپ و هم دست راست و هم دو پا و از همه بهرنج تر ، موهایی که روی سرم مسح کردم هم ، نجس شده اند. حال لباس و آنچه با آن اعضایم را خشک کردم و غیره بماند.  
خواستم مشورت کنم که این مواقع باید چه کار کنم؟
از طرفی گاهی از زمان ها ، از افراط و تفریط دوری می کنم و از طرفی بر حسب عقل نتیجه می گیرم که باید تمام وسایل را بشویم. البته آن جا که می توانم درصدی احتمال دهم که مثلا وسیله ای شاید نجس شده باشد یا ... از شستن آن خود داری می کنم.
در واقع تمام وسایل و اعضایم نجس شده اند اما گاهی اوقات فکر می کنم که بیخیال همه چیز بشوم.
چه باید کرد؟ تعادل چیست؟

1 پاسخ 1

سلام. اولا باید مطمئن شوید که خونی که روی بازوی شما خشک شده مربوط به قبل از وضو گرفتن شماست. اگر ذره ای هم شک دارید که این خون بعد از وضو گرفتن روی بازوی شما ایجاد شده است، هیچ مشکلی وجود ندارد و وضو و نماز شما صحیح است و با شستن همان لکه ی خون هم بازوی شما پاک می شود.
سعی کنید به هیچ وجه سخت نگیرید به خودتان. تا وقتی از چیزی یقین پیدا نکردید حکمی صادر نکنید. این اصل رو همیشه به خاطر داشته باشید که همه چیز پاک است مگراین که مطمئن باشید و یقین پیدا کنید که نجس شده است. حتی اگر ذره ای هم شک داشته باشید که چیز پاکی نجس شده است یا نه، آن چیز پاک است. اما در مورد چیزهای نجس، اگر شک کنید که پاک شده یا نه، آن چیز نجس است.
در مورد بازوی خونی شما به نظرم شما مطمئن نیستید که این لکه ی خون قبل از وضوی شما به وجود آمده یا بعد از آن. بنابراین وضوی شما مشکلی ندارد و به جز محل خونی بقیه ی اعضای شما پاک است. اما اگر مطمئنید که این خون قبل از وضوگرفتن روی بازوی شما ایجاد شده و شما متوجه آن نشده اید، همه ی اعضایی که شما بعد از آب ریختن روی محل خونی با آنها تماس داشته اید مانند دست ها و پاها و موی سر و همچنین لباس هایی که با آب آن تماس داشته اند نجس است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()