پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چگونه می توان تاخیر شبکه را اندازه گیری کرد؟

1 پاسخ 1

برای اندازه گیری تاخیر شبکه از پروتکل ICMP استفاده می شود. ICMP مخفف Internet Control Message Protocol است. بنابراین برای اندازه گیری تاخیر شبکه باید از ابزارهایی که از ICMP ping  پشتیبانی می کنند، استفاده کنید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده