پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نزول تدریجی قرآن چند سال طول کشید؟

1 پاسخ 1

23 سالمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نزول تدریجی قرآن چند سال طول کشید) (نزول قران چند سال طول کشید) () (نزول قران چندسال طول کشید؟) (سوره های مدنی طی چند سال نازل شدند)