پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اولین کتابخانه در چه سالی کچا و توسط چه کسی تأسیس شد؟
(در صورت دانستن یکی از موارد بالا خواهش می کنم آن را بنویسید)

1 پاسخ 1

فکر کنم تو خوزستان در زمان ساسانیان با تاسیس دانشگاه گندی شاپور باشه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نخستین کتابخانه در خاورمیانه) (نخستین کتابخانه در خاورمیانه توسط) (موسس نخستین کتابخانه در خاورمیانه) (اولین کتابخانه در خاورمیانه) (نخستین کتابخانه در خاور میانه) (نخستین کتابخانه خاورمیانه) (نخستین کتابخانه در خاورمیانه توسط چه کسی) (نخستين كتابخانه در خاورميانه) (نخستین کتابخانه در خاور میانه توسط چه کسی) (موسس اولین کتابخانه در خاورمیانه) ()