پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


می خواهم یک شبکه را در OPNET Modeler 14.5 شبیه سازی کنم ولی خطای "Application has failed to start because mspdb80.dll was not found. Re-installing the application may fix this problem" می دهد. چه کار کنم؟

1 پاسخ 1

وارد بخش Edit > Preferences شوید
در جعبه متن بالای صفحه network sim را جستجو کنید
مقدار Network Simulation Repositories را برابر stdmod قرار دهید
برای این کار Insert را بزنید و عبارت stdmod را تایپ کنید
دو بار OK بزنید تا پنجره ها بسته شوند
شبیه سازی خود را از طریق پنجره manage senarios... اجرا کنید


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده