پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فرق jitter و delay چیست؟

1 پاسخ 1

jitter در حقیقت پراکندگی delay (تاخیر) در شبکه می باشد. یکی از معیارهای اندازه گیری پراکندگی، واریانس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(jitter چیست) (jitter در شبکه چیست؟) (delay چیست) (jitter چیست؟) (delayچیست) (jitterچیست) (jitter در شبکه) (delayچيست) (jitter) (delay چیست؟) () (delayچیست؟)