پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فرق jitter و delay چیست؟

1 پاسخ 1

jitter در حقیقت پراکندگی delay (تاخیر) در شبکه می باشد. یکی از معیارهای اندازه گیری پراکندگی، واریانس می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(jitter چیست) (jitter در شبکه چیست؟) (delay چیست) (jitter چیست؟) (delayچیست) (jitterچیست) (jitter در شبکه) (delayچيست) (jitter) (delay چیست؟) () (delayچیست؟)