پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فرق source coding و channel coding چیست؟

1 پاسخ 1

در source coding ما سعی می کنیم داده های اضافه در مدیای اصلی را از بین ببریم تا حجم آن کاهش یابد

در channel coding ما برای کنترل خطا از روی عمد داده های اضافی خاص به داده ی اصلی اضافه می کنیم


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()