پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فرق شبکه های عمودی و افقی چیست؟

1 پاسخ 1

شبکه های عمودی برای یک هدف خاص پیاده سازی می شوند: مثل شبکه تلفن
شبکه های افقی در لایه های مختلف پیاده سازی می شوند و برای کاربردهای مختلف استفاده می شوند (IP بر روی همه چیز و همه چیز بر روی IP)


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(افقی چیست) ()